Price On 24/09/2018 : Ahmedabad : 375    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 400    Banglore (CC) : 350    Barwala : 0    Bhopal : 360    Chennai (CC) : 345    Chittoor : 338    Delhi (CC) : 385    E.Godavari : 376    Hospet : 320    Hyderabad : 0    Indore : 342    Jabalpur : 362    Kanpur (CC) : 395    Kolkata (CC) : 405    Luknow (CC) : 417    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 385    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 370    Punjab : 0    Raipur : 355    Varanasi (CC) : 417    Vijayawada : 376    Vizag : 376    W.Godavari : 376    Warangal : 337