Price On 11/08/2020 : Ahmedabad : 360    Ajmer : 347    Allahabad (CC) : 381    Asansole : 420    Barwala : 0    Bengaluru (CC) : 345    Bhopal : 370    Brahmapur (OD) : 378    Burdwan (CC) : 420    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 370    E.Godavari : 375    Hospet : 310    Hyderabad : 345    Indore (CC) : 355    Jabalpur : 370    Kanpur (CC) : 386    Kolkata (CC) : 405    Ludhiana : 351    Luknow (CC) : 417    Midnapur (KOL) : 420    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 385    Muzaffurpur (CC) : 410    Mysuru : 350    Nagpur : 0    Namakkal : 360    Patna : 405    Pune : 362    Raipur : 365    Ranchi (CC) : 419    Surat : 370    Varanasi (CC) : 407    Vijayawada : 375    Vizag : 375    W.Godavari : 375    Warangal : 348