Price On 25/04/2018 : Ahmedabad : 335    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 343    Banglore (CC) : 350    Barwala : 0    Bhopal : 330    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 310    E.Godavari : 315    Hospet : 315    Hyderabad : 0    Indore : 308    Jabalpur : 330    Kanpur (CC) : 342    Kolkata (CC) : 373    Luknow (CC) : 380    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 360    Mysore : 354    Nagapur : 0    Namakkal : 350    Pune : 355    Punjab : 0    Raipur : 325    Varanasi (CC) : 357    Vijayawada : 315    Vizag : 315    W.Godavari : 305    Warangal : 307