Price On 20/03/2019 : Ahmedabad : 375    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 357    Banglore (CC) : 360    Barwala : 0    Bhopal : 350    Chennai (CC) : 375    Chittoor : 368    Delhi (CC) : 355    E.Godavari : 347    Hospet : 325    Hyderabad : 0    Indore : 345    Jabalpur : 345    Kanpur (CC) : 362    Kolkata (CC) : 386    Luknow (CC) : 400    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 385    Mysore : 365    Nagapur : 0    Namakkal : 370    Pune : 355    Punjab : 0    Raipur : 360    Varanasi (CC) : 387    Vijayawada : 347    Vizag : 375    W.Godavari : 347    Warangal : 338