Price On 20/02/2019 : Ahmedabad : 480    Ajmer : 420    Allahabad (CC) : 462    Banglore (CC) : 467    Barwala : 421    Bhopal : 445    Chennai (CC) : 480    Chittoor : 473    Delhi (CC) : 445    E.Godavari : 441    Hospet : 432    Hyderabad : 432    Indore : 445    Jabalpur : 450    Kanpur (CC) : 457    Kolkata (CC) : 480    Luknow (CC) : 480    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 487    Mysore : 472    Nagapur : 425    Namakkal : 465    Pune : 482    Punjab : 0    Raipur : 452    Varanasi (CC) : 473    Vijayawada : 441    Vizag : 449    W.Godavari : 441    Warangal : 435