Price On 19/01/2017 : Ahmedabad : 340    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 328    Banglore (CC) : 335    Barwala : 0    Bhopal : 325    Chennai (CC) : 350    Chittoor : 343    Delhi (CC) : 333    E.Godavari : 320    Hospet : 300    Hyderabad : 315    Indore : 330    Jabalpur : 323    Kanpur (CC) : 343    Kolkata (CC) : 358    Luknow (CC) : 370    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 360    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 329    Pune : 370    Punjab : 0    Raipur : 325    Varanasi (CC) : 367    Vijayawada : 320    Vizag : 340    W.Godavari : 320    Warangal : 317