Price On 25/05/2020 : Ahmedabad : 347    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 309    Asansole : 350    Barwala : 258    Bengaluru (CC) : 355    Bhopal : 0    Brahmapur (OD) : 313    Burdwan (CC) : 360    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    Delhi (CC) : 275    E.Godavari : 310    Hospet : 320    Hyderabad : 340    Indore (CC) : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 295    Kolkata (CC) : 340    Ludhiana : 257    Luknow (CC) : 319    Midnapur (KOL) : 360    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 365    Muzaffurpur (CC) : 319    Mysuru : 364    Nagpur : 305    Namakkal : 355    Patna : 309    Pune : 360    Raipur : 0    Ranchi (CC) : 324    Surat : 367    Varanasi (CC) : 317    Vijayawada : 310    Vizag : 350    W.Godavari : 310    Warangal : 342