Price On 19/02/2018 : Ahmedabad : 400    Ajmer : 365    Allahabad (CC) : 400    Banglore (CC) : 405    Barwala : 365    Bhopal : 392    Chennai (CC) : 415    Chittoor : 408    Delhi (CC) : 405    E.Godavari : 383    Hospet : 370    Hyderabad : 365    Indore : 390    Jabalpur : 400    Kanpur (CC) : 400    Kolkata (CC) : 415    Luknow (CC) : 450    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 425    Mysore : 408    Nagapur : 0    Namakkal : 395    Pune : 425    Punjab : 365    Raipur : 405    Varanasi (CC) : 433    Vijayawada : 383    Vizag : 385    W.Godavari : 383    Warangal : 382