Price On 14/11/2018 : Ahmedabad : 450    Ajmer : 418    Allahabad (CC) : 452    Banglore (CC) : 433    Barwala : 415    Bhopal : 440    Chennai (CC) : 440    Chittoor : 433    Delhi (CC) : 450    E.Godavari : 407    Hospet : 395    Hyderabad : 410    Indore : 435    Jabalpur : 435    Kanpur (CC) : 457    Kolkata (CC) : 446    Luknow (CC) : 483    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 467    Mysore : 432    Nagapur : 0    Namakkal : 420    Pune : 469    Punjab : 0    Raipur : 440    Varanasi (CC) : 473    Vijayawada : 407    Vizag : 409    W.Godavari : 407    Warangal : 412